Звіт директора

 

ЗВІТ директора за  2020– 2021 навчальний рік

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОЛЕКТИВУ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЛІЦЕЙ»,

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИЗА

ПЕРІОД 2015 – 2020 роки


«Лідерство – це вміння ефективно

спілкуватися й організовувати

людей»

Ейдер Джон

 

Шановні колеги !

На виконання наказу МОН України від 23.03.2005 року № 178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні  звітую про діяльність ліцею за 5 років під моїм керівництвом.

Я працюю на посаді директора ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» з 2010 року. Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», положенням про професійно-технічний навчальний заклад, про ступеневу професійно-технічну освіту, про затвердження Національної рамки кваліфікацій, статутом ліцею, колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками директора та іншими нормативними актами України, що регламентують роботу професійно-технічного навчального закладу.

ДНЗ «ХПСЛ» - це заклад освіти ІІ рівня атестації, державної форми власності.

У своїй діяльності  я дотримуюсь послідовності, систематичності і плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного процесу.

Я, як директор, визначивши вектор розвитку навчального закладу, спрямував:

 • модернізації освітнього середовища через забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо);
 • створенню ефективної системи національно-патріотичного виховання, забезпеченню фізичного, морального, культурного і духовного розвитку учнів, формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу;
 • посиленню кадрового потенціалу – створенню колективу однодумців, які володіють сучасними педагогічними та виробничими технологіями;
 • створенню умов для професійного вдосконалення та творчості педагогічних працівників із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва.
 • підвищенню ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних та виробничих інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • удосконаленню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти шляхом залучення додаткових джерел фінансування, надання платних освітніх послуг та послуг населенню.

Під моїм керівництвом ведеться значна робота у напрямках реалізації стратегічного плану розвитку ліцею. Здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, модернізовано навчальну та матеріально-технічну бази кабінетів, лабораторій, майстерень. За звітний період були розроблені та затверджені стандарти з професії «Трубопровідник судновий. Електрозварник ручного зварювання». У цьому навчальному році закінчена робота по розробці державного стандарту з професії «Складальник корпусів металевих суден». Для створення нового іміджу навчального закладу відкрито навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник напівавтоматичних та автоматичних зварювальних машин. Зварник», придбано нове обладнання, інструменти, матеріали для професійного навчання, що відкрило нові перспективи вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» станом на 01.06.2020 року працює 157 чоловік. З них: 53 – керівних і педагогічних працівників; спеціалістів – 29 чол.; обслуговуючого персоналу – 75 чол.

До керівного складу  навчального закладу входять 6 чол.:  директор - педагогічний стаж – 45 років; заступник директора з навчально-виробничої роботи - педагогічний стаж – 26 років; заступник директора з навчальної роботи - педагогічний стаж – 25 років; заступник директора з навчально-виховної роботи - педагогічний стаж – 32 роки; старший майстер педагогічний стаж – 36 років; старший майстер – педагогічний стаж – 19 років, які  мають повну вищу освіту.

Навчально-виховний процес забезпечують 17 викладачів, а саме: з професійно-теоретичної підготовки – 4 чол.; з загально-технічної підготовки – 4 чол.; з природничо-математичної підготовки – 3 чол.; з суспільно-гуманітарної підготовки – 7 чол.; 18 майстрів виробничого навчання; соціальний педагог; практичний психолог; 2 методиста; 5 вихователів; 1 керівник фізичного виховання; 1 бібліотекар.

Середній вік працівників – 51 рік. Із загальної кількості керівних та педагогічних працівників у навчальному закладі працює 19 чоловік пенсійного віку.

Усі викладачі мають відповідну фахову повну вищу освіту.

Якісний склад педагогічних працівників. 7 чоловік – «спеціалісти вищої категорії», з них мають педагогічні звання: «викладач-методист» - 3 чол.; «старший викладач» - 4 чол.; «спеціаліст  І категорії» - 11 чол.; «спеціаліст ІІ категорії» - 4 чол.; «спеціаліст» - 2 чол.

Майстри в/н мають кваліфікацію не нижче вимог кваліфікаційних характеристик для підготовки кваліфікованих робітників. Фахова освіта майстрів в/н відповідає вимогам.

Якісний склад майстрів в/н. 13 чоловік мають 14 тарифний розряд. З них присвоєні педагогічні звання: «майстер І категорії» - 9 чол.; «майстер ІІ категорії» - 1 чол.; 13 тарифний розряд - 3 чол.; 12 тарифний розряд - 1чол. 

Атестація педагогічних кадрів організовується на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від  20.12.2011р. № 1473 (із змінами затвердженими наказом МОНУ від 08.08.2013р. № 1135).

За період з 2015р. по 2020р. присвоєно кваліфікаційні категорії та  встановлено тарифні розряди:

Присвоєно:

 • «спеціаліст першої категорії»  – 3 чол.;
 • «спеціаліст другої категорії»  – 3 чол.;
 • «спеціаліст вищої категорії»     – 2 чол. 

Майстрам в/н встановлено:

 • 12 тарифний розряд – 1чол.;
 • 13 тарифний розряд – 1чол.;
 • 14 тарифний розряд – 2 чол.

Присвоєно педагогічне звання «майстер другої категорії» – 1 чол.

Педагогічний колектив стабільний.  Керівництвом проводиться робота по закріпленню кадрів. Прийнято 3 молодих спеціаліста: соціальний педагог - 1 чол.; майстер в/н  - 1 чол.; вихователь - 1 чол.

Складено перспективний план-графік атестації та стажування педагогічних працівників терміном на 5 років, який виконується повністю.

Пройшли курси підвищення кваліфікації у 2015-2020 роках при Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» АПН України м. Києва - 5 чол.: директор ліцею; заступник директора з НВР; заступник директора з ВР; заступник директора з НР; методист - 2 чол. При КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради: викладачі загальноосвітніх дисциплін - 15 чол. При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: викладачі професійно-теоретичної підготовки - 9 чол.; майстри в/н - 6 чол.               

Пройшли стажування на підтвердження, підвищення робітничих розрядів і видані посвідчення майстрам в/н - 11 чол.:

 • Херсонський державний завод «Палада» -  5 чол.;
 • ТОВ НВП « Херсонський машинобудівний завод - 4 чол.;
 • ТОВ «Автопланета плюс» «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» - 2 чол.;
 • Приватне підприємство “Науково-виробнича фірма” «Радуга» з професії «Електрозварник ручного зварювання» - 1 чол.

ЗМІСТ ОСВІТИ

Шановні колеги, протягом п’яти років формування учнівського контингенту та організація професійної підготовки учнів здійснювалась за такими професіями:

 • Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання;
 • Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання;
 • Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар;
 • Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • Електрогазозварник;
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • Верстатник широкого профілю;
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
 • Трубопровідник судновий. Електрозварник ручного зварювання.

Але є професії, які вже не актуальні для нашого навчального закладу :

 • Штукатур. Лицювальник -плиточник. Маляр;
 • Столяр судновий. Верстатник деревообробних верстатів.

ДНЗ «ХПСЛ» має безстрокову ліцензію, згідно з якою надає освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти з відповідними ліцензованими обсягами на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки кваліфікованих робітників. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників з 10 професій (в тому числі 5 – інтегрованих):

 • Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання;
 • Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання;
 • Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар;
 • Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
 • Електрогазозварник;
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
 • Верстатник широкого профілю;
 • Трубопровідник судновий. Електрозварник ручного зварювання.

Отже, контингент учнів за роками становить 2617 осіб.

 • 2015-2016 н.р. – 594 чол.;
 • 2016-2017 н.р. – 559 чол.;
 • 2017-2018 н.р. – 534 чол. ;
 • 2018-2019 н.р. – 470 чол.;
 • 2019-2020 н.р. – 460 чол.

У своєму звіті я більш детально зупинюсь на питанні виконання регіонального замовлення та договірних зобов’язань з підготовки робітників для потреб регіону.

Формування контингенту

Прийом учнів та слухачів на навчання до 2016 року формувався відповідно до державного замовлення, а з 2016 року  заклад виконує прийом абітурієнтів відповідно до регіонального замовлення, в межах ліцензійного обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №449 замовлень підприємств та відповідно договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом та замовником робітничих кадрів на підготовку кваліфікованих робітників, які погоджено в установленому порядку на всі професії.

За звітний період було прийнято на навчання 1568 осіб:

 • 2015-2016 н.р. – 263 чол., 70 чол. за рахунок фізичних осіб;
 • 2016-2017 н.р. – 242 чол., 89 чол. за рахунок фізичних осіб;
 • 2017-2018 н.р. – 240 чол., 94 чол. за рахунок фізичних осіб;
 • 2018-2019 н.р. – 215 чол., 90 чол. за рахунок фізичних осіб;
 • 2019-2020 н.р. – 240 чол., 25 чол. за рахунок фізичних осіб.

Відсоток виконання плану регіонального замовлення відповідно по рокам становив:

 • 2015-2016 н.р. – 83 %;
 • 2016-2017 н.р. – 102 %;
 • 2017-2018 н.р. – 82,7 %;
 • 2018-2019 н.р. – 86,5 %;
 • 2019-2020 н.р. – 90,8 %.

Як бачимо, 4 роки мало місце невиконання замовлення. Серед причин, я вважаю, -  відсутність даних про стан ринку праці, низька соціально-економічна мотивація до здобуття професійних кваліфікацій, зниження престижності людини праці, а також  демографічна криза - і, як результат, недостатня кількість випускників за останні роки.

Випуск та працевлаштування випускників

За звітний період закінчили навчальний заклад 956 учнів.

Одним із основних показників успішної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти є працевлаштування, яке здійснюється підписанням договору про надання освітніх послуг у сфері професійно технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом.

Працевлаштовано  за минулі роки 612 чол. (77 %), працевлаштування 2019-2020 н.р. – триває.

 • 2015-2016 н.р. – випущено 235 чол., працевлаштовані 175 чол. (74,5 %), 25 чол. – продовжують навчання, 20 – виїхало за межі області, 15 – призвано до лав ЗСУ;
 • 2016-2017 н.р. – випущено 196 чол., працевлаштовані 157 чол.(80%), 13 чол. – продовжують навчання, 10 – виїхало за межі області, 5 – через хворобу, 11 – призвані до ЗСУ;
 • 2017-2018 н.р. – випущено 187 чол., працевлаштовані 147 чол.(78,6 %), 6 чол. – продовжують навчання, 17 – виїхало межі області, 5 – через хворобу, 12 – призвані до ЗСУ;
 • 2018-2019 н.р. –  випущено 179 чол., працевлаштовані 133 чол.(74%), 15 чол. – продовжують навчання, 10 – виїхало межі області, 5 –  призвані до ЗСУ, 4 –  через хворобу, 12 – сімейні обставини;
 • 2019-2020 н.р. – станом на 01.02.2020 року випущено 26 чол., працевлаштування триває, до кінця року планується випуск 133 чол.

Середній показник працевлаштування досить стабільний – 76,8 %.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професійне навчання

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами,  які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм,   Держаними стандартами професійно-технічної освіти, Стандартами професійної (професійно-технічної) освіти та здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України №419 (зі змінами від 10.07.2015 № 746).  

Професійно-теоретична підготовка

Моніторинг результатів якісних показників навчальних досягнень  учнів з професійно-теоретичної підготовки за п’ять років  наступний:

 • 2015-2016 н.р. –  62 %; 
 • 2016-2017 н.р. –  60 %;
 • 2017-2018 н.р. –  56 %; 
 • 2018-2019 н.р. –  62 %;
 • 2019-2020 н.р. –  55 %.

Середній показник становить 60. Як бачимо на екрані позитивну динаміку.

Показник достатнього та високого рівня підсумків ДКА:

 • 2015-2016 н.р. –   89 %; 
 • 2016-2017 н.р. –   83,6 %;
 • 2017-2018 н.р. –   82 %; 
 • 2018-2019 н.р. –   80 %;
 • 2019-2020 н.р. –   76,9 % (показники І семестру).

 

Професійно-практична підготовка

Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Херсонський  професійний суднобудівний ліцей» здійснюється відповідно до вимог робочих навчальних планів і програм, навчально-методичних, нормативно-правових документів, зокрема до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 419 (зі змінами від 10.07.2015 року № 746).

Зміст навчально-виробничого процесу та терміни навчання за професіями визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з  підприємствами-замовниками кадрів на основі Типових навчальних планів і програм за Державними стандартами професійно-технічної освіти.

Контроль за навчально-виробничою діяльністю здійснюється керівником ліцею, заступником директора з НВР, старшими майстрами та методистом за графіком, затвердженим керівником.

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання в навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики на підприємствах.

Середній показник навчальних досягнень учнів з виробничого навчання за професіями протягом п’яти років:

 • 2015-2016 н.р. –   77 %; 
 • 2016-2017 н.р. –   77 %;
 • 2017-2018 н.р. –   79 %; 
 • 2018-2019 н.р. –   80 %;
 • 2019-2020 н.р. –   75 %.

Як бачимо з таблиці, показники навчальних досягнень учнів знаходяться на високому та достатньому рівнях із усіх професій протягом звітного періоду.  Також, поряд з цим, кількість не атестованих учнів в даний період зменшилась майже в 3 рази і становить 15 учнів.

Виробнича діяльність в майстернях ліцею направлена на виготовлення продукції для населення, а також на покращення матеріально-технічної бази майстерень.

Всі учні ліцею проходять виробничу практику на підприємствах-замовниках кадрів, 80 %  яких - на оплачуваних робочих місцях. До таких підприємств відносяться:  ТОВ «Смарт-меритайм груп», ХДЗ «Палада», ТОВ «Неждана», НВФ «Нові технології», ГФ «Суднореммонтаж», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» тощо.

В рамках співпраці з підприємствами ліцей отримав матеріальну допомогу:

2015-2016 н.р.:

·        ТОВ «Смарт-меритайм груп» - 3т ділових металовідходів (на суму 13050 грн.);

·        ФПК «Корабел» - 10 дверних полотен (2430 грн.).

2016-2017 н.р.:

·        ТОВ «Смарт-меритайм груп» - 3т ділових металовідходів (на суму 14300 грн.);

·        ХДЗ «Палада» - 1,5т ділових металовідходів (на суму 6800 грн.).

2017-2018 н.р.:

·        ТОВ «Смарт-меритайм груп» - 3т ділових металовідходів (на суму 14300 грн.).

2018-2019 н.р.:

·        ТОВ «Смарт- меритайм груп» - 3т ділових металовідходів (на суму 16380 грн.);

·        ХДЗ «Палада» - 1,5т проволоки на армокаркаси, 100л фарби.

2019-2020 н.р.:

·        ТОВ «Смарт-меритайм груп» - 1,5т ділових металовідходів (на суму 18000 грн.).

За п’ять років дипломи з відзнакою отримали 11 наших випускників.

Збереження учнівського контингенту

Збереження учнівського контингенту – це одне з головних  завдань в нашій роботі. Я, як директор, при кожній зустрічі з Вами наголошую на серйозності та персональній відповідальності керівників груп. В ліцеї розроблено Правила внутрішнього розпорядку для учнів, щоденно контролюється відвідування занять учнями, здійснюється ознайомлення керівників груп з побутовими умовами проживання та родинами учнів, щомісяця проводяться засідання штабу Ради профілактики.

Задіяні заходи дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.

За останні 5 років відраховано – 284 чол.:

 • 2015-2016 н.р. – 61 чол. з  594 чол., що становить 10,2 %;
 • 2016-2017 н.р. – 58 чол. з  559 чол., що становить 10,3 %;
 • 2017-2018 н.р. – 72 чол. з  534 чол., що становить 13,4 %;
 • 2018-2019 н.р. – 64 чол. з  470 чол., що становить 13,6 %;
 • 2019-2020 н.р. – 39 чол. з  460 чол., що становить 8,5 %.

Протягом 2015-2019 років кількість відрахувань залишається досить високою.

Співпраця з підприємствами – замовниками робітничих кадрів

Одним із пріоритетних напрямків діяльності колективу визначено співпрацю з замовниками робітничих кадрів - організаціями, підприємствами, установами різної форми власності.

Для забезпечення учнів робочими місцями під час виробничої практики керівництвом ліцею укладено 421 договір з підприємствами та організаціями:

 • 2016-2017 н.р.  - укладено 88 договорів з підприємствами на 274 робочих місця;
 • 2017-2018 н.р. - укладено 146 договорів з підприємствами на 226 робочих місць;
 • 2018-2019 н.р. -  укладено 187 договорів з підприємствами на 314 робочих місць.

Договори укладено з ТОВ «Смарт-Меритайм групп», ХДЗ «Палада», ПП «Продагросервіс», ТОВ «Автопланета плюс», ПВНТ «Універсаль», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ПП «Савченко», ТОВ «Завод карданних валів», ТДВ «Електромеханічний завод», ТОВ «Механічний завод», ПП «Лукін», ОТЦЕМД та МК ХОР, ПП «Ленд», Мале колективне підприємство «АНТ», ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ПАТ «Херсонгаз», ПП «Кіфор», ПП «Лукін», ФОП «Шевчук», ПП «НИКОИЛ», ТОВ «Виробниче комерційне підприємство», ПП «УКАН», ПП «Єфімов».

Навчання в ліцеї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» завершується Державною кваліфікаційною атестацією, яка здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту». На початку 2019-2020 навчального року створено вісім Державних кваліфікаційних комісій за всіма напрямами підготовки кваліфікованих робітників. Головами комісій призначено керівників або головних спеціалістів підприємств-замовників кадрів.

 

Соціальне партнерство

Навчальний заклад співпрацює з Херсонським обласним та міським центрами зайнятості населення та згідно з укладеними договорами  здійснює професійно-технічне навчання незайнятого населення за професіями «Електрогазозварник», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Токар», «Складальник корпусів металевих суден», «Верстатник широкого профілю», «Електрозварник ручного зварювання», «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах», «Трубопровідник судновий».

За п’ять років було підготовлено:

 • 2015-2016 н.р. – 33 чол.;
 • 2016-2017 н.р. – 20 чол.;
 • 2017-2018 н.р. – 15 чол.;
 • 2018-2019 н.р. – 31 чол.;
 • 2019-2020 н.р. – 16 чол.

Навчально-практичний центр

За підтримки Уряду України та Міністерства освіти і науки України виділено субвенцію  у розмірі 2300,00 тис. грн.  та відкрито 12 грудня 2018 р. структурний підрозділ закладу - навчально-практичний центр з підготовки за професією «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання. Зварник», який здійснює професійну підготовку та курсову підготовку для незайнятого населення та фізичних осіб.

26 грудня на базі ліцею було проведено майстер-клас з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Зварник», який складався з теоретичної частини: доповідь на тему: «Новітні технології при виконанні зварювальних робіт  та  актуальність аргонно-дугового зварювання» (викладач Ковтуненко В.П.) та з практичної частини - показ зварювальних робіт (майстри в/н Кісса В.К., Соловцов В.А.,Левицький Д.В.).

У 2019 році було проведено: семінари, майстер-класи, засідання методичних секцій, Дні відкритих дверей (екскурсії з учнями шкіл міста Херсона), засідання круглих столів.

Розроблені пакети документів для курсової підготовки та перепідготовки безробітних, стажування майстрів виробничого навчання з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Зварник», курсової перепідготовки слухачів з числа незайнятого населення, надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.

На протязі 2019 р. на базі навчально-практичного центру проводились:

·                   виробниче навчання учнів ліцею з професії «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання»;

·                   професійно-технічне навчання незайнятого населення, згідно укладених договорів з обласним центром зайнятості, з професії «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах» - 8 слухачів;

·                   курсова перепідготовка за індивідуальною формою навчання з професії «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах» - 20 слухачів;

·                   майстри в/н в січні 2019 р. пройшли курс навчання на обладнанні навчально-практичного центру під керівництвом представників ТОВ «ТЕСЛАВЕЛД».

У 2019 році ліцеєм були отримані доходи від діяльності навчально-практичного центру:

·                   підготовка та перепідготовка слухачів, які  були направлені обласним центром зайнятості – 686254,69 грн.;

·                   курсова підготовка за індивідуальною формою навчання – 21900 грн.

Згідно плану роботи закладу освіти та плану роботи управління освіти Херсонської міської ради проводиться профорієнтаційна робота, з залученням учнів шкіл міста та області, які беруть участь у майстер-класах з професій.

Загальноосвітня підготовка

Загальноосвітня підготовка здійснюється відповідно до Державних стандартів   базової   і   повної загальної середньої освіти від 14.01.2011 року № 244, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства в галузі освіти.

Рівень навчальних досягнень учнів з загальноосвітньої підготовки в середньому складає  20.4 %.  Пояснюється  це тим, що до навчального закладу в основному вступають учні, які мають середній та початковий рівень навчальних досягнень, проте бали у свідоцтвах значно завищені, про що свідчать результати діагностичних контрольних робіт. Для покращення результатів викладачі постійно проводять консультації та факультативні заняття, але не завжди це дає позитивні результати.

Два роки: 2018 та 2019 наші учні складають державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО.

У 2017-2018 навчальному році на складання ДПА у формі ЗНО з української мови зареєструвалося 87 учнів, брали участь – 80 учнів (шістьох учнів було відраховано упродовж березня – квітня, один учень був відсутній з поважних причин (хвороба).

Результати ЗНО показали, що засвоїли навчальний матеріал:

·                   на початковому рівні  – 57,5 % учнів;

·                   на середньому рівні    – 41,25 % учнів;

·                   на достатньому рівні  –  1,25 % учнів.

Розбіжність між річним оцінюванням та результатами ДПА у формі ЗНО:

·                   початковий  рівень  – 31,25 % ;

·                   середній рівень        – 18,75 % ;

·                   достатній рівень       – 12,5 % .

У 2018-2019 навчальному році на складання ДПА у формі ЗНО з української мови зареєструвалося 78 учнів, брали участь – 71 учень.

Результати ЗНО з української мови показали, що засвоїли навчальний матеріал:

·                   на початковому рівні  – 57,75 % учнів;

·                   на середньому рівні    – 42,25 % учнів.

Розбіжність між річним оцінюванням та результатами ДПА у формі ЗНО:

·                   початковий  рівень  – 19,72 % ;

·                   середній рівень         – 14,08 % ;

·                   достатній рівень       –  6,64 %.

Порівнюючи 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки можна сказати, що результати ДПА у формі ЗНО з української мови відрізняються несуттєво:

·                   початковий  рівень  – 0,2 % ;

·                   середній рівень         – 1 % ;

·                   достатній рівень       – 1,25 %.

У 2018-2018 навчальному році учні складали другий предмет ДПА – математика або історія України –  у формі ЗНО, за вибором учня.

На складання ДПА з математики у формі ЗНО зареєструвалося 58 учнів, брали участь – 53 учні.

Результати ЗНО з математики показали, що засвоїли навчальний матеріал:

·                   на початковому рівні  – 50,94 % учнів;

·                   на середньому рівні    – 49,06 % учнів.

Розбіжність між річним оцінюванням та результатами ДПА у формі ЗНО:

·                   початковий  рівень  – 0 % ;

·                   середній рівень        – 8,55 % ;

·                   достатній рівень       – 7,55 %.

На складання ДПА з історії України у формі ЗНО зареєструвалося 20 учнів, брали участь – 18 учнів.

Результати ЗНО з історії України показали, що засвоїли навчальний матеріал:

·                   на початковому рівні  – 5,55 % учнів;

·                   на середньому рівні  – 66,67 % ( у порівнянні з річним – 38,89 %);

·                   на достатньому рівні  – 27,78 % (у порівнянні з річним – 5,55 %).

Розбіжність у річних балах і ЗНО обумовлена тим, що часто учні переоцінюють свої можливості (не всі якісно підготувалися), не вироблено викладачами індивідуальних стратегій підтримки для конкретних учнів з урахуванням їх особливостей.

На належному рівні викладачі загальноосвітніх предметів проводять позакласну роботу з учнями, щороку залучають їх до участі у І та ІІ, іноді і у ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, у Мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

Якісним результатом загальноосвітньої підготовки наших учнів є кількість випускників, зарахованих у ВНЗ. За 5 років продовжили навчання – 64 наших випускників.

Досягнення наших учнів

Про професіоналізм педагогів свідчать досягнення їх учнів:

·        Обласна олімпіада з предмета «Електротехніка» - Татюк Олексій, ІІІ місце;

·        Обласний конкурс фахової майстерності з професії «Електрозварник ручного зварювання» серед учнів - Свищов Артем, І місце;

·        Обласний конкурс фахової майстерності з професії «Газоелектрозварник» серед учнів - Пірожок Євгеній, І місце.

У 2016-2017 навчальному році у ІІІ та ІV етапах ХVІІ  Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика нагороду отримав Цокол Костянтин (Диплом І та ІІ ступеня відповідно).

У 2017-2018 навчальному році у ІІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка –  Саприкін Сергій (Диплом ІІ ступеня); у ІV етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – Саприкін Сергій (Диплом ІІ ступеня); у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з інформаційних технологій (обласний етап) – Хімач Владислав (Диплом І ступеня).

У 2018-2019 навчальному році у ІІІ та ІV етапах ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – Саприкін Сергій (Дипломи ІІ ступеня); у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з біології (в обласному етапі) – Сташкевич Микита отримав (Диплом І ступеня).

У 2019-2020 навчальному році у ІІІ та ІV етапах Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та у ІІІ етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика – Саприкін Сергій (Дипломи І ступеня).

МЕТОДИЧНА  РОБОТА

Директор здійснює загальну організацію методичної роботи в професійно-технічному навчальному закладі.

В організації методичної роботи ДНЗ «ХПСЛ» та її плануванні враховувалися актуальні завдання розвитку системи профтехосвіти.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в ліцеї є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу ліцею, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування компетентної особистості випускника».

Тому робота всіх структурних підрозділів: 7 методичних комісій, 4 школи, ІМН, педради, групова та індивідуальна робота була спрямована на реалізацію проблемної теми. Цілеспрямована робота педколективу над методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення навчально-методичного забезпечення предметів і професій.

Результатом роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів ліцею є їхні призові місця у Всеукраїнських та обласних конкурсах.

Педагоги  ліцею мають певні досягнення:

2015 - 2016 н.р.:

·                   Обласний конкурс на краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» - І місце (викладач Козлов В.Л.);

·                   Обласний конкурс «Майстер року – 2015» з професії зварювальних робіт - І місце (майстер виробничого навчання Левицький Д.В.);

·                   Обласний конкурс «Учитель року – 2016» (номінація «Математика») - фіналіст-дипломант (викладач Вічна О.В.).

 2016 - 2017 н.р.:

·                   Обласний огляд-конкурс на кращу лабораторію «Будови машин та технічного обслуговування – ІІІ місце (завідуючі лабораторіями Мамчур М.А.,  Логвіненко О.С.);

·                   Обласний огляд-конкурс на краще комплексно-методичне та матеріально-технічне забезпечення предмета «Іноземна мова»  – ІІІ місце (викладач Петрова Т.А.);

·                   Обласний конкурс «Викладач року – 2017» (номінація «Біологія») – ІІ місце (викладач Решетько Т.О.).

2017 - 2018 н.р.:

·                   Обласний конкурс на кращий електронний засіб навчального призначення з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», 2017 р. – Демянчук І.В., Чорна О.М., Диплом І ступеня.

2018 - 2019 н.р.:

·                   ІХ Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти, номінація «Веб-сайти закладів професійної (професійно-технічної) освіти» - ІІІ місце - Чорна О.М.;

·                   Обласний конкурс на кращий електронний посібник з предмета «Астрономія», -  Набіт О.М., Диплом ІІ ступеня;

·                   Конкурс Білоцерківського інституту неперервної освіти «Краща випускна робота» в номінації «Впровадження інноваційних технологій навчання та виховання», - Панчук С.О.;

·                   Обласний конкурс майстрів виробничого навчання ПТО «Майстер року 2019» з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», - Логвіненко О.С., Диплом І ступеня.

2019 - 2020 н.р.:

·                   Обласний конкурс на «Кращий електронний засіб навчального призначення». Електронний посібник з професії «Токар» - І місце (автори Шаманська М.М., Чорна О.М.);

·                   Обласний конкурс-естафета педагогічних здивувань «Мої професійні досягнення», -  Набіт О.М. (викладач фізики та астрономії), Диплом І ступеня;

·                   Левицький Д.В. (майстер виробничого навчання), Диплом ІІ ступеня;

·                   Ковтуненко В.П., Снєгур Л.А. (викладачі спецпредметів), Диплом ІІ ступеня.

З метою обміну досвідом роботи кожного навчального року проводяться показові уроки. За звітний період їх було проведено - 92. Практично всі уроки були проведені з використанням новітніх педагогічних та виробничих технологій і з сучасними технічними засобами.

Педагоги ліцею йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів ліцею.

Кращі педагогічні надбання викладачів та майстрів виробничого навчання – це публікації у фахових педагогічних та методичних газетах і журналах.

Всього за відповідний період було надруковано 25 методичних розробок, статей, планів уроків, сценаріїв тощо.

Однією з колективних форм роботи з педагогами – є педагогічна рада. Упродовж 2016–2020 років були проведені педагогічні ради, на яких розглядалися основні питання стану викладання за всіма професіями та з предметів: українська мова та література, історія, біологія, фізична культура  та тематичні педагогічні ради з методичної, виховної роботи.

Методичний кабінет забезпечений сучасною технікою: комп’ютером, принтером, сканером, ноутбуком та мультимедійним проектором. На сьогодні в методичному кабінеті є все  необхідне для проведення масових методичних заходів та індивідуальної роботи педпрацівників, збереження і демонстрації навчально-плануючої документації, методичних матеріалів та рекомендацій, методичної літератури, передплатних видань тощо. Працює постійно діюча виставка методичних напрацювань педагогічного колективу.

У плані роботи методичного кабінету визначені основні напрямки його діяльності, передбачені заходи, спрямовані на створення довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, організації індивідуальної роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання, класними керівниками у підготовці та проведенні уроків та позаурочних заходів.

ВИХОВНА РОБОТА

 Виховна робота у навчальному закладі діє як цілісна система виховного процесу, з урахуванням не лише творчої праці учнів, а й педпрацівників та охоплює всі напрями формування і виховання:

·        позаурочна діяльність;

·        соціально-психологічна служба;

·        учнівське самоврядування.

Окрема увага приділяється патріотичному вихованню. Наша мета допомогти учням усвідомити себе як частину нації, спонукати до самовдосконалення, виховувати справжнього суспільно-свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини.

В ліцеї  працюють  спортивні  секції  та  гуртки: вокальний, театр-студія «Музичні вітрила», «Основи учнівського самоврядування», «Точка зору», «За здоровий спосіб життя», «Юний захисник вітчизни» та гурток футболу.

Так учасники художніх гуртів щорічно приймали участь у обласному огляді-конкурсі «Надія, Молодість, Майбутнє», у якому нагороджені Дипломами  І, ІІ, ІІІ ступенів. Окрім цього, Коржов Андрій (учасник гуртка «Музичні вітрила») 26 листопада 2017 року став переможцем у вокальному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Країна талантів». Також, у обласному конкурсі «Пісенний калейдоскоп» - Шелудько Є. (гр. 321) – І місце, Коржов А. (гр. 311) – І та ІІ місця.

 

Військово-патріотичне виховання

Наші учні відвідували військову частину (зенітно-ракетна бригада та Херсонський прикордонний загін).

Постійно гуртківці беруть участь у міських змаганнях зі стрільби на честь Дня Захисника України, де постійно займають призові місця.

 8 учнів гуртка пройшли курси надання домедичної допомоги, отримали посвідчення міжнародного зразку та працюють інструкторами у міському та обласному етапах-конкурсах гри «Джура».

Члени гуртка – волонтери загону швидкого реагування «Влад» товариства Червоного Хреста України беруть участь у навчанні населення основам долікарняної допомоги та чергують на масових заходах у місті та області. З членами гуртка проводились заняття з особистої безпеки на базі Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

 Спортивна база ліцею, як найкраща в місті, використовувалась для міських змагань, Всеукраїнської гри «Джура» та для проведення  контрольних занять з фізичної підготовки Національної Гвардії України.

За участю членів гуртка було знято 2 навчальних фільми «Пересування на полі бою».

100 відсотків учнів-членів гуртка, відразу по закінченні навчання у ліцеї готові піти служити по контракту в ЗСУ та Держприкордонслужбу.

Про результативність виховної роботи  свідчать призові місця в конкурсах.

Фізичне виховання

Одним з головних завдань у роботі педагогічного колективу є захист та збереження здоров’я учнів.

Наші спортсмени брали активну участь в усіх обласних та районних змаганнях, де в загальному заліку обласної спартакіади серед учнів ПТНЗ ліцейна команда зайняла:

2015– 2016 н.р. - загальнокомандне  4 місце:

ІІІ місце – настільний теніс;

IV місце – баскетбол, «Козацький гарт», шахмати,

VІ місце – волейбол.

2016 – 2017 н.р.  - загальнокомандне  3 місце:

        ІІ місце – волейбол;

ІІІ місце – баскетбол;

V місце – «Козацький гарт».

2017 – 2018 н.р.  - загальнокомандне  2 місце:

І місце – шахи, теніс, баскетбол, легкоатлетичний крос;

        ІІ місце – волейбол;

ІІІ місце – плавання.

2018 – 2019 н.р.  - загальнокомандне  5 місце:

ІІ місце – баскетбол;

        IV місце – «Козацький гарт», волейбол;

V місце – легкоатлетичний крос.

2019 – 2020 н.р.  - орієнтовно 2 місце:

(оскільки Спартакіада ще не закінчилася).

Учнівське самоврядування

В ліцеї велика увага приділялася роботі учнівського самоврядування. Актив учнівського самоврядування разом з Мозоль Р.В., взяли участь у щорічній обласній благодійній акції "Сонечко в долонях", яка проводиться з метою співчуття, любові до людей, здатності прийти на допомогу, нести добро іншим через добрі справи, виховання в учнів почуття милосердя та розповсюдження ідей доброти та гуманізму серед дітей та учнівської молоді.

Брали участь у щорічному обласному конкурсі «Креативна ялинка» («Альтернативна ялинка»), у якому щорічно отримуємо призові місця:

2015-2016 н.р. зайняли Гран-прі.

2016-2017 н.р. – зайняли ІІ місце (крім цього, Картичкін Олександр (гр. 311) став призером і виборов І місце у номінації «Сучасна писанка»).

2017-2018 н.р. – зайняли ІІІ місце у обласному конкурсі «Стилізована ялинка».

2018-2019 н.р. – зайняли ІІІ місце в конкурсі «Креативна ялинка», а також у конкурсі «Учень року», де наші учні стали переможцями і вибороли перші місця у номінаціях:

2015-2016 н.р. – «Волонтер року» - Спільний В., номінант на «Спортсмен року» - Карпов А..

2016-2017 н.р. – Шевченко О. – став переможцем у номінації «Спортсмен року», а  Котяш С. – став номінантом «Волонтер року».

2017-2018 н.р. – Пікула К. – переможець у номінації «Волонтер року», а Коржов А. – у номінації «Талант профтехосвіти».

2018-2019 н.р. – переможцями стали Саприкін С. у номінації «Інтелектуал року», а у номінації «Талант профтехосвіти» – Толмачов І.

Лідери учнівського самоврядування постійно беруть участь в обласних заняттях школи лідерів. 

Доброю традицією нашого ліцею стала участь учнів у волонтерському русі, де  проявляє активність у громадських доброчинних проектах, акціях:

·        виховною службою та активом самоврядування  було відвідано "Херсонський Обласний будинок дитини" та  надано допомогу у вигляді: дитячого харчування, підгузків та іграшок;

·        в честь святкування Дня святого Миколая та Нового року, виховна служба та актив самоврядування виїжджали до ХОЦДВ (обласного центру допомоги військовим з подарунками (наприклад:чай і кофе);

·        колективом та учнями було зібрано велику кількість пластикових кришечок для протезування військових, які постраждали внаслідок бойових дій (поранення). Обласний конкурс на кращу волонтерську акцію – ІІ місце;

·        щорічний обласний (заочний) конкурс сценаріїв та методичних розробок виховних заходів «Перлина натхнення» серед педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів – Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

 

Гуртожиток

Ліцей має свій гуртожиток, в якому проживає 250 учнів, в тому числі сироти та діти із сімей учасників АТО проживають безкоштовно.

У гуртожитку створені необхідні житлово-побутові умови для проживання учнів. Кімнати розраховані на проживання трьох або чотирьох учнів. Укомплектовані необхідним м’яким та твердим інвентарем. Санітарно-побутові умови підтримуються самими учнями.

Вихователі проводять заходи за різними напрямками роботи: Бондарчук А.Л.(«Кіборги на захисті Вітчизни», «Жнива скорботи»(до Дня пам’яті жертв голодомору), «Наркотики в молодіжному середовищі» (зустріч з представником християнської спільноти,бувшим наркозалежним), «STOP боулінг», «Дзвони Чорнобиля», Брейн-ринг «Козацькому роду нема переводу», «Закон і ми» (до Дня прав людини)); Мацюк В.Г.(«Рідна Херсонщина», вікторина «Діти, транспорт, дорога», «Уміння сказати “Ні” в екстремальних ситуаціях», «Здоров’я дитини - щастя кожної родини», дискусія «”Хочу” і “можу”», спортивне свято «У гостях у Котигорошко», «Екстремальні види спорту», « Усім серцем любимо Україну», екологічна гра «Весна прийшла», ділова гра «Незалежність», «Чорнобиль - версії трагедії», спортивне свято «Видатні люди нашого краю», бесіда «Чи здатні ми на подвиг?»; .Лучка М.В.(конкурс «Зварювавльник - кращої професії не має», змагання з цивільної оборони, «Від серця до серця» (поїздка на малу батьківщину О.Гаїцького), лицарський турнір, конкурс «Найкращий автослюсар» (разом з майстром в/н  Юзипчуком В.М.), військово-спортивна гра «Слідопит» (разом з викладачем Кругловим Ю.О.), екскурсія до Кам’янської січі з нагоди українського козацтва, турнір ерудитів з безпеки життєдіяльності, музичний ринг, правовий ринг «Кримінальний Кодекс України», спілкування «Булінг та його прояви», бесіда «9 травня - день примирення», спілкування без обмежень «Гуртожиток твій дім», козацька вікторина.

Музей

Роботу в ліцейному музеї здійснює Ласска А.О. За звітний період проведено екскурсії  на теми: «Історія суднобудування та нашого навчального закладу», «Визволення України від фашистських загарбників»; зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, екскурсії для учнів та зустріч з дітьми війни до Дня визволення Херсону від фашистських загарбників. Підготувала та провела радіогазети, присвячені визволенню України від фашистських загарбників та на інші теми.

Проведено: екскурсій – 96; зустрічей – 22 (з ветеранами праці, ветеранами Великої Вітчизняної війни, «дітьми війни», ветеранами-афганцями, бійцями АТО, волонтерами, священиками, письменниками); вечорів – 8; радіопередач – 26; класних годин – 24; екскурсій по місту – 12; виїзних екскурсій до краєзнавчого музею – 12; днів відкритих дверей – 10.

Співпраця з міською та районними радами ветеранів-афганців, обласною і міською радами волонтерських груп.

Оформлення нових експозицій, виставок до визначних дат, пошукова робота.

Робота соціально-психологічної служби

практичним психологом Бесонною В.В. була виконана наступна робота:

·  проведено групових бесід-диспутів у 40 групах;

·        проведено індивідуальних бесід: 285 особа всього(в тому числі за заявою керівників груп, за проханням викладачів, за заявою заступника директора з ВР; з батьками; з майстрами; за особистим зверненням до психолога та за власним бажанням - 110 осіб);

·        проведено діагностику з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів; групова психодіагностика 45 груп та 50 осіб;

·        індивідуальна робота проведена з 260 учнями;

·        заведено особових карток: 160 картки;

·        проведено профілактику щодо попередження відхилень з 160 учнями;

·        надано консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання учнів: майстри – 25 осіб, викладачі – 15 осіб, батьки – 20 осіб.

·        превентивне виховання: «Крок до здорового способу життя» індивідуальні бесіди - 85 осіб.

Протягом трьох тижнів 2019 року здійснено психологічно-методичний супровід студента-практиканта Бодик Марини Олександрівни. Ознайомлення з: веденням документації практичного психолога; основними видами роботи; з планом роботи, етичним кодексом психолога; з основними видами та особливостями діагностичної роботи, з суттю психологічної просвіти, з особливостями корекційної роботи, зі структурою та основними аспектами ведення тренінгу; з основними моментами консультаційної роботи.  

Виїзд на профорієнтаційну роботу до: смт. Снігурівка (1 та 2 школа), смт. Білозерка.

Вихователем Мозоль Р.В. було здійснено:

·                    індивідуальних бесід з учнями: 625 бесід;

·        групових бесід – 99 бесід;

·        ведення особових карток – 215 карток;

·        робота з майстрами та вчителями – 125 бесід;

·        було здійснено 40 виїздів за місцем проживання учнів.

Соціальним педагогом  Пєрязєвою В.К. було проведено:

·        групових бесід – 5 груп,

·        індивідуальних бесід – 175 учнів (з них: за заявою керівників груп – 34 особи, за заявою заступника директора з виховної роботи – 33 учня, з батьками – 15 осіб, за особистим зверненням учнів – 78 осіб);

·        заведено особистих карток – 15 карток.

Нагадую, що соціальний педагог працює на даній посаді перший рік.

 

Соціальний захист

Протягом навчального року ведеться корекційна, індивідуальна робота, здійснюється  соціально-психологічний супровід та соціальний захист учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з Чорнобильської зони, інвалідам, учнів із зони АТО.

Дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, щомісячно виплачуються стипендія та кошти на харчування відповідно до постанови КМУ від 22.11.04 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та інших нормативних документів. За:

2015-16 н.р. - 31 учень-сирота, 15 учнів  - під опікою;

2016-17 н.р. - 28 учнів-сиріт, 9 учнів - під опікою;

2017-18 н.р. - 14 учнів-сиріт, 6 учнів - під опікою;

2018-19 н.р. .- 3 учні-сиріти, 8 учнів - під опікою;

2019-20 н.р. - 6 учнів-сиріт, 8 учнів - під опікою.

Бібліотека

 В ліцеї працює бібліотека з читальною залою, яка на сьогодні обслуговує 677 користувачів. Робота бібліотеки підпорядкована плану роботи ліцею. Книжковий фонд бібліотеки на сьогодні становить 9369 примірників, на суму 22954299 грн., серед них: 6100 підручників загальноосвітнього напряму та 3269 підручників професійного спрямування, виданих за рахунок державних коштів, щороку проводиться підписка на періодичні видання. Всього до закладу надійшло тільки у 2019 році - 2739 примірників.

Проблемою є недостатнє забезпечення підручниками  з професійно-теоретичної підготовки. Та, на жаль, це проблема не лише нашого навчального закладу, а і всієї системи ПТО. Виходом з ситуації може стати підручникотворення, як одна із форм навчально-методичної роботи педагогічних працівників.

Профорієнтація

Профорієнтаційна робота колективом ліцею проводиться в закладах загальної середньої освіти Херсона та області протягом навчального року. Попередньо виявляються та аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл.

Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста для відповідної роботи.

 У рамках профорієнтації відбуваються заходи:

·        Дні відкритих дверей, що проводяться кілька разів на рік;

·        Майстер-класи для учнів шкіл міста Херсона, які проводяться щомісяця;

·        участь педагогів та учнів ліцею у проектах та телепередачах;

·        висвітлення подій з життя колективу на шпальтах друкованих ЗМІ.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Важливою складовою діяльності навчального закладу є організація роботи служби охорони праці. У нашому ліцеї вона здійснюється на основі Законів України та інших нормативно-правових актів.

Всі учні та працівники проходять медогляд.

В ліцеї діє Положення про 3х-ступеневий контроль стану охорони праці, за яким двічі на рік комісія, згідно наказу директора, перевіряє стан охорони праці в майстернях, кабінетах, лабораторіях, гуртожитку, після чого складається акт перевірки.

На початку нового навчального року складаються два акти:

·        акт перевірки готовності ліцею до навчального року;

·        акти-дозволи навчальних приміщень для проведення теоретичних занять та виробничого навчання.

Щороку проводиться тиждень з охорони праці, в рамках якого учні беруть участь у конкурсі плакатів, тестуванні на виявлення кращого знавця з охорони праці, класних годинах, бесідах, конкурсах творчих робіт.

В ліцеї розроблено 94 інструкції з охорони праці для всіх категорій  посадових осіб по організації роботи з охорони праці в навчальному закладі. Зміст інструкцій з ОП відповідає вимогам діючого «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».     

Проведено навчання майстрів навчально-виробничого процесу з питань електробезпеки, з наданням другої групи допуску.

Згідно плану в квітні 2019 року проведені заходи тижня охорони праці.

На протязі 2019-2020 років здійснювався постійний контроль стану майстерень ліцею та виконання заходів, направлених на збереження життя та здоров’я працівників та учнів.

Здійснено перевірку технічного стану засобів захисту від електричного струму (березень, вересень 2019 року, березень 2020 року).

Відновлено освітлення та здійснено ремонт системи вентиляції в майстерні зварювальних робіт. Встановлено примусову вентиляцію в майстерні автослюсарів.

В період з 4 грудня 2019 року по 17 грудня 2019 року ліцей перевірено комісією Головного управління Держпраці у Херсонській області (Акт перевірки суб’єкта господарювання від 17.12.2019 року № 165). В ході роботи комісії Головного управління Держпраці у Херсонській області, було виявлено ряд недоліків, які суттєво впливають на стан організації роботи з охорони праці та збереження життя працівників і учнів ліцею. В ході усунення недоліків, відпрацьовано 12 приписів державних інспекторів, за різними напрямками. Всі вказані недоліки в приписах, своєчасно усунуті.

Отримано дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Газополум’яні роботи, Технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання зрідженим газом суб’єкту господарювання, посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.

Отримано дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Газонебезпечні роботи, посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. 

Маємо і проблеми, які необхідно вирішити. Наприклад, потребує капітальної заміни електромережі у гуртожитку, навчальному корпусі, майстернях, установка автоматизованої пожежної сигналізації у гуртожитку.

РЕМОНТНІ РОБОТИ

Гуртожиток:

·        виконується програма енергозбереження (заміна світильників) – 70%;

·        закуплено будівельні матеріали на ремонт 5-го поверху коридору;

·        проводиться поточний ремонт в кімнатах гуртожитку;

·        проведена реставрація ліжок близько 20-ти штук; замінено унітази, які прийшли в непридатність;

·        відреставрований тенісний стіл для дітей гуртожитку;

·        проводиться ремонт сантехнічного обладнання;

·        ремонт покрівлі над ліфтовою кабіною за участі проживаючих сімей;

·        ремонт кабінетів бухгалтерії, кабінету завідуючого господарством, першого поверху сходової клітки 1-го під’їзду;

·        зроблено поточний ремонт системи водопостачання в душовій на 1-му поверсі гуртожитку;

·        встановлено другий бойлер нагріву води в душовій гуртожитку на 1-му поверсі;

·        встановлено новий насос підкачки води в гуртожитку з  автоматичним регульованим режимом кількості подачі води;

·        проведено електромонтажні роботи з приводу заміни старих ламп розжарювання кімнатного освітлення на нові LED світильники в 57-ми кімнатах учнів гуртожитку з 89-ти всіх кімнат учнів гуртожитку;

·        виконано електромонтаж та встановлено щит управління електрообладнання захисту та комутації, а також ланцюгів електроживлення  електропривода насоса підкачки холодної води в гуртожитку;

·        виконані поточні електроремонтні роботи електричних бойлерів нагріву води для душу або для миття посуду.

Навчальний корпус:

·        щорічно проводяться ремонти фасаду навчального корпусу;

·        проведено утеплення внутрішньої теплотраси довжиною 30 метрів;

·        ремонт системи каналізації в навчальному корпусі (туалет 4-го поверху);

·        з метою впровадження протипожежних заходів встановлені LED таблиці-освітлювачі (для евакуації персоналу у разі пожежі).

Виробничі майстерні:

·        переобладнання  системи водовідведення в суднозбірній майстерні;

·        ремонт майстерні автослюсарів, коридору 2-го поверху майстерень, центру підготовки зварювальників;

·        виконано електромонтаж силової кабельної лінії запитування електрозварювального обладнання, а також проведено монтаж та іспити електрокомутаційної апаратури в кабінетах, в тому числі, робочого освітлення в центрі електрозварних робіт ХПСЛ;

·        проведені поточні ремонти пресового електрообладнання, а саме: листогибочного верстату, гільйотини; електрообладнання метало різальних верстатів, а саме: токарних, фрезерувальних, радіально свердлильного тощо;

·        проведено ремонт ліній освітлення та силових електроліній в електрозварній майстерні (вул. Гоголя, 14 майстер в\н Ларкін Н.П.), а також в електрозварній майстерні (майстер в\н Омельченко Б.В.) замінено старі світильники  на нові  LED з метою покращення умов навчання;

·        проведено поточний ремонт електрообладнання металорізальних верстатів в майстерні (вул. Гоголя, 14);

·        суттєво підвищена безпека учнів при проходженні практичних занять в електрозварній майстерні (майстер в\н Омельченко Б.В., 2-й поверх) шляхом заміни нефункціональних 3-х фазних ручних електрорубільників на встановлення 3-х фазних автоматичних вимикачів 250А,. спрацьовуючих миттєво при завищенні зварювального струму, вище номінального.

Громадсько-побутовий корпус:

·        поточний ремонт спортивної зали та роздягальні;

·        поточний ремонт медичних приміщень та приміщень харчоблоку;

·        замінено старі лампи розжарювання ліній освітлення на нові енергозберігаючі  LED лампи в їдальні ХПСЛ  (в кімнаті приготування їжі);

·        виконано електромонтаж нового контуру заземлення та проведено іспити згідно Правил безпечної експлуатації електрообладнання з метою безпечної експлуатації електрообладнання їдальні ХПСЛ, а саме: електричних котлів; посудомийної машини, холодильників; електроплит, електропечей.

За підсумком однієї лише модернізації ліній освітлення, а також  насоса підкачки холодної води в гуртожиток, вдалося знизити витрату електроенергії по ліцею в цілому на 10-12%.

Щороку, навесні, в навчальному закладі проводиться двохмісячний благоустрій території: ремонт та фарбування лавок, вурн; побілка бордюрів над дорожнім полотном, фарбування парканів та в’їздних воріт.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За даний період ліцеєм отримано доходів по спеціальному фонду від надання платних послуг населенню на суму 13  967 058  грн., в т.ч.: 

·        гуртожиток для приїжджих – 1 752 847 грн.;

·        гуртожиток для квартиронаймачів – 2 480 656 грн.;

·        майстерні – 174 690 грн.;

·        платне харчування в буфеті та їдальні – 1 734 854 грн.;

·        стоянка – 1 780 143 грн.;

·        навчання слухачів направлених центром зайнятості, на індивідуальній основі та за контрактом з МОН – 5 312 272 грн.;

·        практика – 731 596 грн.

За даний період, у порівнянні з минулим, значно збільшились доходи від виробничого навчання учнів, автостоянки, платного навчання  та харчування.

За цей же період отримано благодійних внесків на суму 2 261 384 грн.  Це внески від батьків учнів на розвиток матеріальної бази ліцею та гуртожитку, безкоштовні подарунки від різних організацій у вигляді підручників, матеріалів та інструментів для виробничого навчання, комп’ютерів, принтерів.

За звітний період видатки по закладу становлять 15 603 335 грн., а саме:

·        із загальної суми видатків  9 888 057 грн. витрачено на обов’язкові видатки (виплата заробітної плати, оплата податків, виплата стипендії та оплата комунальних послуг), що становить 62% від суми отриманих доходів;

·        на оплату праці працівникам, які утримуються за рахунок  доходів, додаткову зарплату викладачам та майстрам від навчання слухачів центру зайнятості, індивідуалістів, навчання по державному контракту та оплату внесків, нарахованих на фонд заробітної плати на суму 8 109 421 грн., що становить 50% від всієї суми доходів;

·        виплату стипендії учням по державному контракту на 615 967 грн., це - 4% від суми отриманих доходів;

·        оплату комунальних послуг 1 162 669 грн., це - 8% від суми отриманих доходів.

За  даний період:

·        оновлено м’який інвентар (постільна білизна та матраци) для гуртожитку  на суму  –  65 896 грн.;

·        придбано штори брезентові для майстерні, в тому числі для центру – 15378 грн.;

·        робочий одяг, в тому числі,  для центру – 35653 грн.;

·        комп’ютерна техніка (принтери, комп’ютери, монітори і т.д.) на суму  87 110 грн.;

·        проектори та мультимедійні системи на суму 29542 грн.;

·        обладнання для їдальні (мікрохвильова піч, шафа жарочна, електром’ясорубка  і т.д.) – 25950 грн.;

·        обладнання для гуртожитку в якому проживають учні (водонагрівачі, пральна машина, електроплити) на суму 25699 грн.

Оновлено деяке обладнання в майстернях ліцею, а саме: придбано 2 зварювальні апарати, 2 шліфувальні машини, придбано різаки, паяльники, редуктори, газові балони та запасні частини до них, загальна сума затрат яких  складає 189 265 грн.

Витрачено на придбання будматеріалів, електроустаткування, вентиляцію, пожежну безпеку при відкритті центру 202 406 грн.

Решта коштів витрачається на проведення  поточних  ремонтів в класах, кабінетах, кімнатах гуртожитку, місцях загального користування, покрівель,  фасаду учбового корпусу і т.д.

Придбаються матеріали та  інструменти для навчального процесу, періодичні видання, канцелярські товари та офісний папір, миючі та дезінфікуючі засоби,  сантехнічні та електричні товари, господарчі товари, бензин та запасні частини, оплачуються  послуги зв’язку та Інтернету, вивіз сміття, послуги по рекламі ліцею, проводиться поточний ремонт та обслуговування обладнання, проводиться оновлення технічної документації по спорудам, сплачуються послуги по навчанню працівників ліцею з питань техніки безпеки, послуги  та матеріали з протипожежної та охоронної системи, своєчасно сплачуються  податки,  встановлені законодавством України.  Загальна сума вище вказаних витрат складає   5 038 379 грн.

На придбання обладнання для навчального центру витрачено 2 298 312 грн.  Це кошти,  які виділялись цільовим траншем з Державного бюджету.

За даний період, по закладу була повністю відсутня будь яка заборгованість, як перед постачальниками та підрядчиками, так і перед працівниками та учнями ліцею.

За рахунок фонду економії заробітної плати, доходів за надані послуги, відповідно до встановлених законодавством норм та колективного договору, працівникам ліцею за весь звітуємий період було нараховано та виплачено на загальну суму 3 853 963 грн. премії,  в тому числі премії до ювілейних дат та майстрам, за виконання плану доходів від виробничої практики, матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціальних проблем.

За рахунок економії стипендіального фонду учням ліцею виплачено премій за участь у житті учбового закладу та матеріальної допомоги на суму  1 472 345 грн.

Всі досягнення ліцею стали можливими завдяки чудовому колективу працівників та Вашому професіоналізму.

Дякую всім за сумлінну працю. Бажаю міцного здоров’я, енергії та невтомної наснаги на освітянській ниві.