Кваліфікаційні характеристики професій

Державний навчальний заклад

"ХЕРСОНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ
СУДНОБУДІВНИЙ  ЛІЦЕЙ"


Рік заснування – 1953

Навчальний заклад II рівня акредитації

Ліцензія АЕ № 636256 МОНУ від 01.04.2015 р.

Свідоцтво про атестацію РД № 000976 від 06.12.2010 р.

image004

73021, м. Херсон,  Острівське шосе, 1
Тел. /факс (0552)  27-33-16,  27-26-59,  27-77-17


Первинна професійна підготовка на базі 9 класів.


КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: складальник корпусів металевих суден 2, 3 розрядів

Кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2, 3 розрядів

Повинен знати: конструкцію корпусу судна, назви районів судна та їх розташування, основні теоретичні лінії корпусу судна; способи розмічання простих деталей за кресленнями і ескізами та прості побудови геометричних розгорток; основні властивості сталей, сплавів і електродів; методи складання і встановлення вузлів, секцій; способи обробки деталей і вузлів з вуглецевих і низьколегованих сталей; правила підготовки конструкцій під зварювання; пристрої і оснащення для складання вузлів набору і плоских секцій; правила читання простих складальних креслень; розмічальні і вимірювальні інструменти; принцип дії і правила експлуатації і обслуговування пневматичного, зварювального, газорізального і механічного обладнання; технічну і технологічну документацію для виконання роботи.

 

Повинен уміти: виконувати складання плоских малогабаритних секцій з вуглецевих і низьколегованих сталей. Розмічати, контурувати по шаблону, встановлювати і перевіряти прості вузли і деталі з вуглецевих і низьколегованих сталей під час вузлового, секційного і стапельного складання. Виконувати правку простих деталей і дрібних вузлів на плиті вручну. Свердлення отворів в невідповідальних деталях пневматичними машинами. Зачищати кромки під зварювання, місця встановлення деталей, а також зварювальні шви пневматичними машинами. Нагрівати і підтримувати заклепки при клепанні. Підбирати прокладки і заглушки. Готувати і наносити крейдяний чи мильний розчин на шви корпусних конструкцій під час випробувань. Виконувати електроприхвачування, теплове різання і пневматичне рубання при складанні конструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей в нижньому положенні.КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2, 3 розглядів

Кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2, 3 розглядів

Характеристика робіт: виробництво машин та устаткування.

Повинен знати: будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує;властивості і призначення зварювальних матеріалів;основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; установлення режимів зварювання за даними параметрами; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами

 

Повинен уміти: Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона середньої складності положеннях зварного шва апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей; виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання; наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли; обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції; раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;виконувати виробничі (експлуатації) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами та механізмами.КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар

Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2 розряду

Кваліфікація: токар 2, 3 розрядів

Характеристика робіт: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

Повинен знати: основні відомості про будову автомобілів; призначення і правила застосування найбільш розповсюджень їх універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палива; правила застосування і користування пнемо – і електроінструментом; основні відомості про систему допусків і посадок, квартети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; призначення і правила застосування нормального і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квартети і параметри шорсткості; призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин.

Повинен уміти: виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів,(окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22 причепів, напівпричепів і мотоциклів; здійснювати ремонт, складання простих з'єднань і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей; знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти проводи; виконувати кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усувати виявлені дрібні несправності; виконувати роботи середньої складності з ремонту і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації; виконувати токарне оброблення деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій.

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Кваліфікація: Електрогазозварник 2, 3 розрядів

Повинен знати: будову електрозварювального обладнання, газозварювальної апаратури, зварювальних напівавтоматів, зварювальних автоматів. Вимоги до зварного шва відповідно до : положення у просторі. Геометрія шва; довжина шва; умовні позначення зварних з'єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з'єднання ; способи їх випробування. Види контролю; способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу статей , які зварює ; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології зварювання. Основні технологічні прийомні зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу; статей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати після повітряного стругання.

Повинен уміти: виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механічне дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, кольорових металів і сплавів ; середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового . Виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої і другої групи розрізуваності, за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків для роботи на газах замінниках; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.


Кваліфікація: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3 розрядів

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову , призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, диелектриків, паливно-мастильних матеріалів; основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва; системи управління на основі комп'ютерних технологій.

Повинен уміти: виконувати ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів; розбирати, проводити дефектування деталей, ремонтувати, складати складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінювати їх при технічному обслуговуванні та ремонті; перевіряти гальмові та ходові властивості автомобілів; виконувати на стендах випробування складових одиниць та агрегатів; виявляти і усувати дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; розбраковувати деталі після розбирання та миття; виконувати слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання; виконувати статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складати дефектувальні відомості.

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікації: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2, 3, 4 розрядів

Характеристика робіт: технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових прикладів.

Повинен знати: основи електротехніки; будувати і принципи роботи електродвигунів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування роботи та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

Повинен уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури. Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити контакти і контактні поверхні. Здійснювати оброблення, зрощування. Ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткуванням.


 

Первинна професійна підготовка на базі 11 класів.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Складальник корпусів металевих суден. Електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: складальник корпусів металевих суден.: 2, 3 розрядів;

Кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду;

Повинен знати: конструкцію корпусу судна, назви районів судна та їх розташування, основні теоретичні лінії корпусу судна; способи розмічання простих деталей за кресленнями і ескізами та прості побудови геометричних розгорток; основні властивості сталей, сплавів і електродів; методи складання і встановлення вузлів, секцій; способи обробки деталей і вузлів з вуглецевих і низьколегованих сталей; правила підготовки конструкцій під зварювання; пристрої і оснащення для складання вузлів набору і плоских секцій; правила читання простих складальних креслень; розмічальні і вимірювальні інструменти; принцип дії і правила експлуатації і обслуговування пневматичного, зварювального, газорізального і механічного обладнання; технічну і технологічну документацію для виконання роботи.

Повинен уміти: виконувати складання плоских малогабаритних секцій з вуглецевих і низьколегованих сталей. Розмічати, контурувати по шаблону, встановлювати і перевіряти прості вузли і деталі з вуглецевих і низьколегованих сталей під час вузлового, секційного і стапельного складання. Виконувати правку простих деталей і дрібних вузлів на плиті вручну. Свердлення отворів в невідповідальних деталях пневматичними машинами. Зачищати кромки під зварювання, місця встановлення деталей, а також зварювальні шви пневматичними машинами. Нагрівати і підтримувати заклепки при клепанні. Підбирати прокладки і заглушки. Готувати і наносити крейдяний чи мильний розчин на шви корпусних конструкцій під час випробувань. Виконувати електроприхвачування, теплове різання і пневматичне рубання при складанні конструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей в нижньому положенні


КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Електрогазозварник

Кваліфікація: електрогазозварник 2, 3 розрядів

Повинен знати: будову електрозварювального обладнання, газозварювальної апаратури, зварювальних напівавтоматів, зварювальних автоматів. Вимоги до зварного шва відповідно до : положення у просторі. Геометрія шва; довжина шва; умовні позначення зварних з'єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з'єднання ; способи їх випробування. Види контролю; способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу статей , які зварює ; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології зварювання. Основні технологічні прийомні зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу; статей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати після повітряного стругання.

Повинен уміти: виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механічне дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, кольорових металів і сплавів ; середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового . Виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої і другої групи розрізуваності, за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків для роботи на газах замінниках; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Кваліфікації: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3 розрядів

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову , призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, диелектриків, паливно-мастильних матеріалів; основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва; системи управління на основі комп'ютерних технологій.

Повинен уміти: виконувати ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів; розбирати, проводити дефектування деталей, ремонтувати, складати складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінювати їх при технічному обслуговуванні та ремонті; перевіряти гальмові та ходові властивості автомобілів; виконувати на стендах випробування складових одиниць та агрегатів; виявляти і усувати дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів; розбраковувати деталі після розбирання та миття; виконувати слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання; виконувати статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складати дефектувальні відомості.